Cum putem accelera IMM-urile?

Care sunt necesitățile IMM-urilor care trebuie rezolvate de viitoarele politici ale UE? Aceasta este întrebarea esenţială în cadrul celei mai noi consultări lansate de către Comisia Europeană (CE) pentru îmbunătăți inițiativa UE denumită „Small Business Act” (SBA). Acest SBA este un set complex de măsuri destinate accelerării activităţii firmelor mici şi s-a dovedit deja a fi o bază solidă pentru politicile în domeniul IMM-urilor. Mai mult, SBA se fundamentează pe schimbul celor mai bune practici între IMM-uri, pe susţinerea internațională, pe spiritul antreprenorial, precum și pe accesul la finanțare asigurat prin intermediul instrumentelor de finanțare în cadrul Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP) și al programului „Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii” (COSME). SBA vizează toate firmele independente din UE care au mai puțin de 250 de angajați: adică 99% din totalul firmelor europene.

Invitaţie la consultare
Este foarte important să subliniem că SBA încurajează țările UE să adopte soluții reale, eficace, utile, care au dat rezultate în alte locuri, și să vină ele însele cu idei la fel de bune. Astfel, în combinație cu inițiative verificate ce respectă reglementarea inteligentă, SBA a contribuit decisiv la creşeterea capacităţii IMM-urilor de a rezista crizei economice declanşată în 2008. „Pe măsură ce Europa își continuă calea spre redresare economică, trebuie să ne asigurăm că „Small Business Act” elaborat de UE continuă să fie adecvat scopurilor sale. În consecință, invit toate părțile interesate în IMM-uri să își facă cunoscute punctele de vedere. Comisia dorește să vă cunoască ideile și este gata să vă asculte observațiile.”, îndeamnă Ferdinando Nelli Feroci, comisarul pentru industrie și antreprenoriat. Prin consultarea publică lansată, UE urmărește să obțină mai multe informații de la toate părțile interesate, inclusiv de la antreprenori și de la organizațiile de întreprinderi, astfel încât CE să fie sigură că SBA răspunde cu brio viitoarelor provocări comunitare. Astfel, întrucât consultările publice lansate de Comisie sunt deschise timp de 12 de săptămâni, această consultare se va încheia la 15/12/2014. Consultarea publică se află aici: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014

Cei 5 piloni care susţin firmele mici din UE să prospere
În această primăvară, organizațiile firmelor la nivel european împreună cu oficialii guvernelor naționale în domeniul IMM-urilor au convenit deja că cei patru piloni actuali ai SBA ar trebui să rămână:
1. Accesul la finanțare: chiar în condițiile unor indicii privind perspective mai bune, IMM-urile au încă o mare nevoie de soluții de finanțare accesibilă.
2. Accesul la piețe/ internaționalizarea: pentru ca IMM-urile să se dezvolte, este nevoie de explorarea unor noi piețe.
3. Spiritul antreprenorial: sprijinirea continuă a potențialilor antreprenori este esențială din cauza persistenței unor niveluri mari ale șomajului, în special în rândul tinerilor.
4. Perfectarea reglementării: reducerea sarcinilor administrative continuă să fie un obiectiv important, în pofida progreselor deja înregistrate în acest domeniu.
Pentru a se elimina deficitul de competențe din multe dintre economiile Europei, părţile implicate au convenit ca să adauge un al cincilea pilon, pentru a face ca politica UE privind IMM-urile să fie și mai solidă:
5. Instruirea și formarea antreprenorilor și a personalului angajat: pentru ca economia să crească, atât antreprenorii, cât și personalul angajat au nevoie de aceste competențe.

Cum funcţionează Small Business Act
Adoptat în iunie 2008, Small Business Act pentru Europa reflectă voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul central al IMM-urilor în economia UE și instituie, pentru prima dată, la nivelul UE și al statelor sale membre, un cadru amplu de politici vizând IMM-urile. SBA vizează îmbunătățirea în general a spiritului antreprenorial, ancorarea permanentă a principiului de „a gândi mai întâi la scară mică” în definirea politicilor, de la reglementare până la serviciul public, precum și promovarea creșterii IMM-urilor prin sprijinirea lor în soluționarea problemelor restante care le împiedică dezvoltarea.„Small Business Act” pentru Europa vizează toate firmele independente care au mai puțin de 250 de angajați: adică 99% din totalul firmelor europene. În plus, SBA se bazează pe accesul la finanțare asigurat prin intermediul instrumentelor de finanțare în cadrul Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP) și al programului „Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii” (COSME). Acesta din urmă (COSME) este Programul UE pentru competitivitatea IMM-urilor, care se derulează între 2014 și 2020, cu un buget planificat de 2,3 miliarde de euro și beneficiind de un efect de cascadă care poate mobiliza până la 25 de miliarde de euro. Programul va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: acces mai bun la finanțare pentru IMM-uri, acces la piețe și promovarea culturii antreprenoriale. Programul COSME se bazează pe experiența reușită a Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), care a contribuit la mobilizarea a peste 16 miliarde EUR de împrumuturi și 2,8 miliarde de euro de capital de risc pentru mai mult de 328.000 IMM-uri între 2007 și 2013.

– See more at: http://www.comunic.ro/article/cum-putem-accelera-imm-urile-comisia-european%C4%83-v%C4%83-consult%C4%83-online#sthash.cWHCLzpY.dpuf

Shares
Share This

Distribuie!

Distribuie postarea pentru prietenii tăi!