Ce trebuie sa stii daca vrei sa-ti faci un PFA – Ovidiu Ilea

Pentru cei care doresc să iși înființeze un PFA, am descris mai jos pașii necesari.

Pasul 1: Pentru început trebuie să mergeți la Registrul Comerțului  pentru a depune cererea pentru verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferințelor. Dovada privind plata taxei de registru – 45 lei 

*Firma unui profesionist, persoană fizică,autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma persoană fizică,autorizată sau PFA

Pasul 2: Următorul pas este depunerea la registrul comerțului a documentelor necesare pentru constituirea persoanei fizice autorizate.Conform Legii in vigoare, acestea sunt următoarele: 

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
 5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de
  Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);
 7. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz).
 8. Dacă este cazul:
  – precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
  – documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
  – documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
  – documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
 9. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.


NOTĂ:
 –  Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată; în cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

-Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.

– Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

-Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente:
– diploma;
– certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
– certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
– certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
– atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
– atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
– orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

-Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi poate fi dat în faţa notarului public, în formă legalizată, ori în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.

 Pentru informatii suplimentare, ma puteti contacta aici 

Daca nu esti convins ca vrei sa-ti infiintezi un PFA, atunci vezi ce presupune un SRL – aici 

TAXELE pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

taxe registru infiintare PFA

Shares
Share This

Distribuie!

Distribuie postarea pentru prietenii tăi!